Image
Top
Navigation

הטור בנישה - לילך מרזר אדריכלית - שלוש נקודות

זהו הטור הקבוע בכתיבתי, במגזין העיצוב נישה. הטור עוסק מידי חודש בנושאים הרלוונטיים המעסיקים את כל מי שנמצאים לפני, או בתהליך של עיצוב הבית. מטרת הטור הוא לתת טיפים ולשפוך אור על שלבי העיצוב השונים, כל זאת בצורה תמציתית וקלה ליישום.

UA-57426102-1